Aktuellt


Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 6 mars kl 19.00 i skolans matsal för medlemmar
i Gantofta Byalag.

Ni som inte är medlemmar blir det för 200 kronor/hushåll och får tillgång till alla våra medlemsförmåner, som ni finner här.

Kvällens gäst är fastighetsmäklare Jenny Nyström. 

Byalaget kommer under kvällen att bjuda på enkel förtäring samt
lotta ut ett antal presentkort och någon överraskning till
närvarande medlemmar.

Dagordning för årsmötet 2018-03-06

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justerare att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
7. Revisorns berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgiften för 2019
10. Val av ordförande för en mandatperiod på ett år 
11. Val av sekreterare för en mandatperiod på två år
12. Val av en ordinarie ledamot för en mandatperiod på ett år 
13. Val av två suppleanter för en mandatperiod på ett år
14. Val av revisor för en mandatperiod på ett år
15. Val av valberedning för en mandatperiod på ett år 
16. Inkomna motioner
17. Årsmötet avslutas


Gantoftaloppet 2018
Motionslopp 5 km i Råådalen, 12 maj kl. 10:00

Anmäl dig senast 16 april och få en Gantoftaloppet-tröja.
Du anmäler dig genom att betala anmälningsavgift 100 kr till Gantofta Byalag.
Betala via Bankgiro 5509-8420 alternativt Swish 1236929988.

Vid anmälan ange namn, dam/herr, ålder, tröjstorlek samt mailadress.

Efteranmälan kan göras fram till start, avgift 140 kr.

Barnlopp 700 m 

Nytt för i år är vårt barnlopp! Det vänder sig till barn upp till 8 år och är kostnadsfritt. Anmälan görs till tony_lynn@hotmail.com senast 16 april. Start och mål är vid Gantoftaloppets startlinje. Barnloppet startar kl 9.30.


Telia Sverige AB c/o Netel AB har till stadsbyggnadskontoret inkommit med ansökan om bygglov avseende nybyggnad av mobiltelemast 42 meter hög med tillhörande teknikbodar. Mastens placering är tänkt söder om järnvägen i närheten av bikuporna.

Enligt HD 27/1 flyttas kommunens beslut fram en till två månader.

Behovet av en bättre signaltäckning i Gantofta finns, men politikerna vill utreda ärendet ytterligare att detta är rätt lösning. Vi är en liten grupp som kommer att bevaka ärendets gång, vidare förbereder vi oss så långt det är möjligt i ärendet och kommer ha löpande kontakt med kommunen.

Att beslutet i nämnden skjutits fram, är tack vare den aktivitet som Gantoftaboende visat kommunens beslutfattare.

Vi kommer löpande att informera er på Byalagets hemsida, facebook och tavlan på ICA Möllan om hur bygglovsärendet fortskrider.

Vi ser gärna att ni lämnar era synpunkter, förslag och tankar. Maila oss på info@gantofta.nu eller lägg en lapp vår brevlåda på ICA Möllan.

Ulf Hansson
Ordförande


42 meter mast till Gantofta?!

Tisdagen den 23 januari fick Gantofta Byalags styrelse liksom övriga bybor via en artikel i HD läsa om att en kommunikationsmast på 42 meter planerats att byggas på Gantofta 2:57 på norra sidan om järnvägen nära befintliga bikupor.

Sju fastigheter på Stationsgatan blev skriftligen informerade strax före jul för yttrande senast den förste januari.

En informell arbetsgrupp har bildats för att arbeta fram ett underlag för ett eventuellt framtida överklagande. 

Läs artikeln här:https://www.hd.se/2018-01-22/telia-bygger-42-meter-hog-mast-i-gantofta


Bli medlem i Gantofta Byalag 2018!

Genom att bli medlem så gör du en insats för byns utveckling och du får även fina rabatter som det går att läsa om under fliken medlemsrabatter.

Att bli medlem i Gantofta Byalag 2018 kostar enbart 200 kr per hushåll och kan betalas enkelt via swish: 123 692 99 88 eller på bankgiro 5509-8420.
Glöm inte att ange namn och adress när du betalar.

Tack för att du är med och bidrar till ett bättre Gantofta!Byalagets bussresa till Ullared

Söndagen den 12 november gick Byalagets bussresa till Ullared av stapeln. I år bjöds alla medlemmar på en fri bussresa, men tyvärr kunde inte fler än 29 personer följa med.

Men det var morgonpigga resenärer som gick ombord på bussen i Gantofta och efter en behaglig färd och soligt väder nåddes Gekå. 
De köpsugna resenärerna släpptes loss på ett Ullared som alltid är fullt av folk och varor.  
På eftermiddagen återvände alla med välfyllda kassar och bussen lastades med diverse fynd. 

Alla resande tycktes nöjda och belåtna med sin dag. 


Heldragna linjer på Stationsgatan

Gång- och cykelvägen på Stationsgatan skall åter utmärkas med heldragen linje. Ingen parkering får förekomma innanför denna linje och inga informationsskyltar om detta sätts upp av kommunen i enlighet med gällande trafikförordning.
Har idag ingen information om när dessa linjer kommer att målas dit.


Gratis resa till Ullared den 12 november för våra medlemmar

Året har hittills varit mycket positivt för Gantofta Byalag med aktiviteter som Gantoftaloppet och midsommarfesten.

Med anledning av byalagets goda ekonomi vill vi i styrelsen erbjuda våra medlemmar en gratis resa till Ullared den 12 november för två personer per medlemsbevis. Ytterligare medresenärer betalar 100:-/resenär.
Bussen utgår från ICA Möllan klockan 08.00 och beräknas vara åter i Gantofta klockan 17.30.

Senast måndagen den 2 oktober måste vi ha er anmälan. Anmälan skickas till info@gantofta.nu ange medlemsnummer, antal personer.

Om ni inte ännu är medlem i Gantofta byalag, swisha medlemsavgiften 200 kronor till 1236 9299 88 eller betala på vårt bg.nr 5509 8420, glöm inte att ange namn och adress.


Nya öppettider på ICA Möllan

Från och med den 30 september så kommer vår egen ICA Möllan att ha öppet kl 08.00 – 18.00 på lördagar och söndagar.  


Samarbete mellan Gantofta Byalag och Jenni Nyström Fastighetsförmedling 

Jenni Nyström Fastighetsförmedling sponsrar Gantofta Byalag med 1500 kr för varje person som säljer sin fastighet via fastighetsförmedlingen och nämner Gantofta Byalag, antingen att man är medlem eller fått tipset från en medlem.

Alla som är medlemmar i Gantofta Byalag får gratis värdering av sin bostad och vid försäljning får man rabatt på sitt arvode, jämfört med ordinarie taxa.

När Byalaget har något event, så kan Jenni Nyström Fastighetsförmedling vara intresserade av att bidra på olika sätt.
Jenni Nyström Fastighetsförmedling syns på vår hemsida och de ”promotar” Byalaget på sin Facebook-sida samt gör inlägg när någon speciell aktivitet är på gång.

http://jenninystrom.se/


Titanic lämnar South Hampton. Foto: © Claes-Göran Wetterholms arkiv

Gerda dog på Titanic – nu visas hennes ring

Edvard och Gerda Lindell reste från Ramlösa i Skåne, via Köpenhamn till Southampton där de bordade Titanic. När Titanic sjönk under sin jungfruresa 1912 följde paret med ner i havets djup. Innan Gerda släppte taget om den livbåt som hon klamrade sig fast vid tappade hon dock sin guldring. När båten en månad efter förlisningen undersöktes hittades ringen, vilken återfördes till familjen i Skåne.

Världsutställningen Titanic – The Exhibition kommer till Malmö nu i höst och då visas Gerdas ring. Makarna Lindells historia är ett av många livsöden som man får ta del av.

Utställningen visas på Malmömässan 21 september – 14 januari.


Guidade turer i naturen

Helsingborgs stad anordnar guidade turer i Helsingborgs vackra naturområden. Råådalen är givetvis ett av dem och den 4 oktober hålls en vandring i vårt vackra naturreservat. Under sommaren och hösten finns det andra platser att besöka.

Läs mer om deras guidade turer i deras folder, Naturguidningar 2017.
Eller gå vidare till deras hemsida för mer information: https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-motion/naturguidningar/


Vill du ha blomlådor som farthinder på din gata?

Du som ansöker om blomlådor ansvarar bland annat för att de planteras med blommor och sköts om. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för att de kommer på plats.
Här kan du läsa mer om hur du går till väga och vem som har ansvar för vad:
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/blomlador-som-farthinder/ansvar/


Midsommar 2017

Ett stort tack till våra sponsorer, funktionärer, uppehållsvädret och våra bybor med gäster som passade på att avnjuta midsommarfesten vid festplatsen i Gantofta.
Byborna med familjer, barn och vänner flockades runt lotteriförsäljning, fiskedamm och midsommarstång där Anita Ewald med sång och dragspel spelade upp till dans och lekar. Bert Engström höll ihop dagen med tävlingar och informerade om vad Byalaget presterat under året.

Årets sponsorer
Ahlsell
Anonym givare
Avensia Storefront
Bergåse Färg
Bilforum (Citroen)
Cargorange Sweden
Dalstugan
Emil Marntell
Flügger Färg
Greta Pott
Görarps Blomcenter
ICA Frukt och Grönt
ICA Nära Möllan
JIJ Plast
JUMO Mät- och Reglerteknik
Karin Jönsson
KEMIRA
Maxi Stormarknad Rååcenter
Mekonomen

OCAY
Råå Blomman
Scandlines
Strömbergs Handelsdepå
Swedbank
Thores Bageri
Tomatens Hus
Tropikariet i Helsingborg
Vallåkra Lantmannaaffär
Wallåkra Stenkärlsfabrik


Välkomna till midsommarfirande vid kullarna den 23 juni kl 12–14!

Vi börjar med att klä midsommarstången gemensamt och vi ber er därför ta med blommor till detta. Efter det blir det både ringdans och lekar.

Till dansen får vi levande dragspelsmusik. Missa inte lotteriförsäljningen med många fina priser och inte heller fiskedammen för barnen. Här nappar det garanterat.

Packa picknick-korgen och börja ditt midsommarfirande här.

Hjärtligt välkommen!


Dags för beslut gällande Gantoftahallen

13–14 juni är det dags, kommunfullmäktige kommer att ta beslut på det förslag som Idrotts- och fritidsnämnden har lämnat för investeringar till ”Mål och ekonomi 2018”.

Motiveringen för en idrottshall i Gantofta som nämnden har lämnat är följande:
”Omklädningsrummen på Gantofta idrottsplats är hårt slitna och inte längre ändamålsenliga. Gantofta skolas gymnastiksal är liten och otillräcklig för skolans och föreningslivets behov. På idrottsplatsen finns förskolelokaler av tillfällig karaktär som behöver bytas ut. Till detta kommer, att det sker nybyggnation i Gantofta som gör att befolkningen och därmed även antalet barn och ungdomar kommer att öka.
Det lokala föreningslivet påtalar sedan länge behovet av en lokal idrottshall och har också kommit med förslag till hur föreningslivet skulle kunna bidra till hur en sådan kommer till. De förslag som presenterats innehåller många intressanta aspekter men förrutsätter att staden går in som garant för såväl byggprocess som långsiktig finansiering. Av detta skäl förordas att en hall byggs i kommunal regi i tätt samarbete med föreningslivet. Den nya hallen bör innehålla omklädningsrum som även täcker idrottsplatsens behov samt samlingslokaler som kan användas av förskola, skola och föreningsliv.”

Mötet nästa vecka kan ses på plats eller följas på webben, mer information finns här: https://helsingborg.se/…/kommunens-organi…/kommunfullmaktige.


Dalstugan på söndag

Missa inte Fröhandelns besök i Dalstugan på söndag den 21 maj.
Ta med era ”pälsklingar” för tipspromenad och goodibags. Mer information om söndagen kommer på Dalstugans facebook-sida.

 


Första Gantoftaloppet lockade många löpare

I lördags genomfördes Gantoftaloppet 2017 i Råådalen. Efter många och långa förberedelser för Gantofta Byalag med löpargeneralen Tony Lynn, som var arrangörer, var det äntligen dags. 140 laddade, glada och förväntansfulla löpare samlades för uppvärmning inför det första motionsloppet i Gantofta sedan 1989.

Många nära och kära hade samlats för att heja fram sina löpare eller för att ta en fika i Dalstugan som hade öppet dagen till ära. 

Banan, som var 5 km, gick genom Råådalen och var enligt även de erfarna löparna ganska tuff och krävande. Trots detta präglades hela loppet av glädje, positiva tillrop och god stämning. Damer, herrar och barn sprang eller gick runt banan och efter ca 17 minuter var förste man Kenth Fransson i mål tätt följd av Neil Lowrie och Mikael Stagling. I damklassen segrade Moa Nyberg före Debbie Lesvoix och Cornelia Bäckfrost. Alla barn som tog sig i mål belönades med en medalj.

Utöver vinnarnas priser och barnens medaljer lottades ett antal priser ut bland deltagarna och många gick hem med en vinst i bagaget oavsett hur det gått i loppet. Arrangemanget upplevdes väldigt lyckat vilket bådar gott för ett Gantoftalopp 2018.

Karin Jönsson från GF Hoppet höll i uppvärmingen.

Samling vid start.

Målgången. Bra kämpat allihopa!

Vinnarna i damklassen.

Vinnarna i herrklassen.

Byalagets ordförande Ulf Hansson tackar alla.

Folkfest runt loppet.

En fika satt gott.

Förberedelser.

Inget lämnades åt slumpen.

Ingen fick springa vilse.


Nu pågår de sista förberedelserna inför Gantoftaloppet som går av stapeln den 13 maj kl. 10.00.
Utan alla våra fantastiska sponsorer hade vi inte fixat det. Här är det Fredrik på FL-plåt som lägger sista handen vid målportalen och avståndsskyltarna.
  
Tack alla sponsorer – utan er inget lopp!!
 
Det är inte för sent att anmäla sig.

Du kan efteranmäla dig på plats på tävlingsdagen, senast 30 minuter innan start, mot en förhöjd avgift på 40 kr, dvs totalt 140 kr. Jämna kontanter eller Swish mottages på tävlingsdagen.

Hoppas vi ses!
Scrolla ner för mer information om loppet.

Tyvärr har vi inte hittat någon plats för Valborgsmässobål i Gantofta

Helsingborgs stad får många frågor just nu om var det arrangeras valborgsfirande runt om i kommunen. Staden arrangerar inget eget firande, därav har de inte särskilt mycket information att erbjuda. Men de har koll på de som har sökt tillstånd för att arrangera någon slags firande. För mer utförlig information om tider med mera får ni ta kontakt med respektive byalag eller förening.

Här är de vi känner till: 
Allerum: Beéns Park
City: Terrasstrappan, Stortorget (Kvartettsångarna uppträder)
Domsten: Stranden norr om Domstens hamn
Hasslarp: Hasslarps Bollklubbs fotbollsplan
Hittarp: Hittarps hamnplan vid stranden
Laröd: Stranden nedanför Larödbaden
Maria Park: Grusplatsen vid Linneaträdgården
Mörarp: Hjalmars Skog, vid Mörarps IF
Olympia: Mejerigatanskoloniförenings parkeringsplats
Påarp: Kullarna mellan Lokvägen och Flygbjärsvägen
Ramlösa: Ramlösa Brunnspark
Rydebäcks strand, nedanför scoutstugan
Råå: Ruben Rausings torg till stranden bakom Råå Wärdshus
Utvälinge: Vid tegelbruket
Vallåkra: Parkområde intill Norra Vallåkravägen

Vi önskar er en trevlig valborgshelg!
Gantofta Byalags styrelse


SM-kval i Gæðingakeppni på Örbyhof

Och vad är Gæðingakeppni? 

Jo, målet med Gæðingakeppni är att hitta den bästa hästen som på isländska kallas för Gæðingur. Domarna vill se en häst som med stor samarbetsvilja och glädje visar energiska och lösgjorda gångarter. Även uttrycksfullhet är en viktig del i bedömningen.
Poängskalan sträcker sig mellan 5–10 och ekipagen bedöms bara på långsidorna samt på passbanan. Hästen ska visa mycket gång, tempo, vilja och utstråla power.
Så beskrivs Gæðingakeppni på Svenska Islandshästförbundets hemsida.

Tävlingarna startar den 6 maj kl. 10.00 och från kl. 11.00 finns en foodtruck från ”Tacos y Burittos” på plats med fräsch nylagad Mexican streetfood.

Välkommen till Örbyhof!

 

 

 

 

 

 

 


Barn och ungdomar med spring i benen

Glädjande nog har många barn och ungdomar visat intresse för loppet och vill delta. Detta vill vi försöka tillgodose.
Så alla barn och ungdomar som kan ha en tröja i storlek S (eller större givetvis) är välkomna att anmäla sig. Anmäl er enligt nedan dvs. maila till angiven adress, betala 100 kr och var med i premiären av Gantoftaloppet! De barn och ungdomar som anmäler sig deltar då i dam- och herrklassen.

Nästa år kan vi kanske spänna bågen ytterligare och ha fler klasser.
Välkomna!

Nu börjar det hända saker!

På Byalagets årsmöte var Peter Olofsson från projektgruppen Gantoftahallen inbjuden för att informera om arbetet med att få en ny idrottshall till byn.

Projektgruppen berättar:
Projektgruppen har under slutet av förra veckan fått klara indikationer på att skol- och fritidsförvaltningen nu äntligen har tagit till sig vår gemensamma ambition att få till en idrottshall och samlingspunkt för alla i Gantofta med omnejd.

Förvaltningen har nyligen skrivit in Gantoftas behov i sin 7-årsplanering och kommer enligt vad projektgruppen erfar att i sitt ”Förslag till mål och ekonomi 2018” lämna förslag för byggnation av en idrottshall i Gantofta med färdigställan juli 2019.
Idrotts- och fritidsnämnden förmodas ta beslut på den föreslagna planen redan torsdag 6 april.
Förslaget är en i raden av planerade idrottshallar i Helsingborg, tillsammans med bl.a. Rydebäck och Maria Park.
Det slutliga beslutet kommer att tas på kommunfullmäktiges budgetmöte någon gång under juni 2017.

Med anledning av detta har även lokalpressen,(HD), fått upp ögonen för detta och har publicerat en artikel med samma innehåll på webben och som kommer i pappersform måndag, 3 april. 

Nu kommer projektgruppen att samla styrkorna för att jobba tätt med kommunen framåt, för att få en anläggning som Gantofta med omnejd har väntat på under allt för många år.

Artikeln från HD går att läsa här(tyvärr kostar den)

Gantofta Byalag vill tacka Peter och projektgruppen för de goda nyheterna. Stort tack för all den tid och det arbete som ni lägger ner. Nu börjar det verkligen hända saker!

Vi vill även tacka alla som deltog på vårt årsmöte!


Gantoftaloppet 2017

Anmäl dig nu!

Anmälan görs till följande epostadress:
tony_lynn@hotmail.com

För att vi ska hinna beställa t-tröja i rätt storlek till alla deltagare är sista ordinarie anmälan den 15 april. Du kan efteranmäla dig på plats på tävlingsdagen, senast 30 minuter innan start, mot en förhöjd avgift på 40 kr (dvs totalt 140 kr). Jämna kontanter eller Swish mottages på tävlingsdagen.

Så här betalar du:
Swish 100 kr till: 123 692 99 88
Bankgiro 100 kr till: 5509-8420

Ange följande i meddelandefältet på inbetalningen:
Namn
Födelsedatum
Storlek på t-shirt (S, M, L)
Ex: John, 700522, M

Scrolla ner för mer information om loppet.


Premiär!
Gantoftaloppet 2017

Var med och spring (eller gå) i första Gantoftaloppet.

När: 13 maj 2017, klockan 10:00.
Var: Start vid Dalstugan i Gantofta, mål vid Råådalens parkering i Gantofta.
Distans: 5 km.

Klasser:
Herrar och Damer

Banan:
Ett utmanande 5 kilometers varv i Råådalen – 5% asfalt, 95% grusväg.
Ingen tidtagning. Alla klasser startar samtidigt.

Avgift: 100 kr.
Med anmälan får du minst: en Gantoftaloppet 2017 t-tröja, banan och vatten, en nummerlapp

Anmälan:
För att vi ska hinna beställa t-tröja i rätt storlek till alla deltagare är sista ordinarie anmälan den 15 april. Du kan efteranmäla dig på plats på tävlingsdagen senast 30 minuter innan start mot en förhöjd avgift på 40 kr (dvs totalt 140 kr). Jämna kontanter eller Swish mottages på tävlingsdagen.

Anmälan görs till följande epostadress:
tony_lynn@hotmail.com

Så här betalar du:
Swish 100 kr till: 123 692 99 88
Bankgiro 100 kr till: 5509-8420

Ange följande information i meddelandefältet på inbetalningen:
Namn
Födelsedatum
Storlek på t-shirt (S, M, L)
Ex: John, 700522, M

Priser:
Pris till de tre första i mål i varje klass.
Utlottade priser bland fullföljande löpare.

Samarrangör:
Gantoftaloppet arrangeras i samarbete med Gantofta Byalag.


Gantoftabor!

I vår lilla by har mycket hänt den senaste tiden. Här är några exempel:

  • fiber
  • belysning på gångstigen mellan Gantoftavägen och Pilgatan
  • trädplanteringar
  • glesning av buskage
  • grillplats vid kullarna
  • belysning på gångstigen vid kullarna
  • ny hemsida och Facebooksida
  • midsommararrangemang
  • resa till Ullared
  • Gantoftadagen med loppis och utställning kring Gantofta IF

Ja, listan är ganska lång och mer är på gång. Allt detta har Gantofta Byalag energiskt arbetat för. Byalaget arbetar för byns och bybornas bästa. Vi som sitter i styrelsen upplever att det är ett stimulerande arbete och vi välkomnar bybornas engagemang. Just nu behöver vi en styrelsesuppleant och vet att ni är många i byn som är lämpliga kandidater. Problemet för oss är att vi inte vet var ni finns. Därför ber vi er ta kontakt med oss och berätta att ni gärna tar en suppleantplats i styrelsen. Vi väntar med spänning på att få höra av er. Kontakta ordförande Ulf Hansson eller sekreterare Britt-Inger Thorén. Skicka ett mejl till Byalaget på info@gantofta.nu

Vi saknar också en plats där vi i framtiden kan förvara våra bord, stolar och tält som vi har till uthyrning. Vårt nuvarande utrymme är uppsagt.
Styrelsen


grillplats2

 

Grillplatsen mellan skolan och kullarna har i dagarna snyggats till. Nu finns här även fler sittplatser. Välkomna hit!


Bussresa till Ullared

På söndagen gick Byalagets bussresa till Ullared av stapeln. Ett gäng förväntansfulla, glada och laddade resenärer gick ombord på bussen i Gantofta och efter en behaglig färd med chaufför Bertil vid ratten nåddes målet – Gekås i Ullared.

De köpsugna resenärerna släpptes loss på ett Ullared fullt av folk och fullt av varor som bara väntade på köpare.

Efter några timmar återvände alla med välfyllda kassar och bussen lastades med diverse fynd för återresa till Gantofta och resenärerna tycktes nöjda och belåtna med sin dag.


En lyckad kväll om Gantoftas historia

Den 5 oktober gästades Gantofta av Ricky Wrentner som trollband åhörarna med sin kunskap om Gantofta och dåvarande kronprins Gustaf Adolfs (sedermera kung Gustaf VI Adolf) utgrävningar i vår by. Ett sextiotal personer hade tagit tillfället i akt att få veta mer om utgrävningarna vid Gantofta Boställe.

Stefan Svensson, initiativtagare till kvällens träff, inledde med att berätta om kronprins Gustaf Adolfs intåg i byn och hans intresse för arkeologi. Stefan visade också en del bilder ur dåvarande kronprinsens samling.

När kvällens gäst med entusiasm och stort kunnande drog igång på högvarv rådde en andäktig tystnad i lokalen. Det rådde ingen tvekan om att Ricky lyckats fånga uppmärksamheten totalt. Han berättade om Gantofta men kopplade också till sitt stora intresse kring människans utveckling och framfart som lett fram till att vi befinner oss där vi är idag.

Efter en mycket lyckad kväll avtackades Ricky Wrentner av såväl Stefan Svensson som av keramikern Aimo Nietosvuori. Den senare överlämnade gåvor som han tillverkat under sin tid som keramiker på Jie-keramik i Gantofta.

IMG_4050.JPG


ullared

Följ med på bussresa till Gekås

Välkommen att följa med Aktivitetsgruppen i Gantofta till Skandinaviens största varuhus – Gekås som erbjuder makalöst lönsam shopping, riktig shoppingglädje, fynd och oöverträffade överraskningar – vad mer kan man önska…

Den 9 oktober, utgår en dubbel­däckare för 80 personer (med släp för våra
eventuella inköp i Ullared) från ICA Möllan klockan 08.00 och beräknas vara åter i Gantofta klockan 17.30.

Medlemmar betalar enbart 150 kr, mot uppvisande av ditt medlemskort.
Är du inte medlem kostar det 200 kr.
Bokning och inbetalning sker i kassan hos ICA Möllan.
Vid andra frågor än gällande bokningen kontakta Stefan Svensson
på 0700-39 56 42 eller med ett mail till: 
aktivitetsgruppen_gantofta@yahoo.se


Gantofta-aktivitetsgrupp

Aktivitetsgruppen bjuder in

Informationsmöte måndagen 5/9 kl. 19.00

Vill du vara med i Aktivitetsgruppen?
Nya aktivitetsgruppen kallar till informationsmöte. Aktivitetsgruppen är en undergrupp i Gantofta Byalag. Gruppen skall arbeta med arrangemang i byn såsom Midsommar, Gantoftadagen, Byfesten, loppis osv. osv.

På mötet informerar vi om hur gruppen ska byggas upp och hur den skall arbeta för att tillgodose alla i byn gammal såväl som ung.

Du som är intresserad av att delta i gruppen på ett eller annat sätt har kanske länge haft tankar kring vad man skulle kunna göra i byn. Då är detta rätt tillfälle att få förverkliga dessa tankar och funderingar tillsammans med oss.

Vad krävs av dig?  Inte mycket alls. Det som krävs är att du delar med dig av dina idéer och tankar. Därefter hjälps vi åt att verkställa. Kravet är dock att du är med och driver dina idéer. Trivs du sedan i detta och vill göra mera kanske du vill sitta med i gruppen permanent.

Mötet tar ca 2 timmar. Vi håller till i Idrottslokalen, Stendösvallen. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Hjärtligt välkommen!
Stefan Svensson (ansvarig för aktivitetsgruppen)


Bygdevägar runt Helsingborgbygdevag

Trafikverket har nu målat om fem vägsträckor i närheten av byarna runt Helsingborg. De nya så kallade Bygdevägarna har utformats med breda vägrenar och en körbana. Hastigheten har samtidigt sänkts till 60 på fyra av de fem sträckorna.

De aktuella vägsträckorna är:
Väg 1361 och 1362 Vallåkra-Gantofta
Väg 1362 Gantofta-Bårslöv
Väg 1376 Påarp
Väg 1387 Ödåkra-Allerum
Allerum Kyrkväg mellan Allerum och Hittarp

Här kan du läsa mer om Bygdevägarna på Trafikverkets hemsida.

Här finns också ett informationsblad att läsa.
Infoblad_Bygdevägar_klara_2016_07_webb


midsommar4 midsommar3

Midsommar 2016

Ett stort tack till våra sponsorer, funktionärer och bybor som passade på att avnjuta en helt fantastisk midsommarfest vid festplatsen i Gantofta.
Vädret var somrigt hela festdagen med mycket sol och värme.
Byborna med familjer och vänner flockades runt midsommarstången där Anita Ewald med sitt dragspel spelade upp till dans och lekar.
Våra lotter såldes slut på mindre än två timmar och detta goda tillskottet till vår kassa ska användas till stor nytta för byborna.

Årets sponsorer
Ahlsell
Aimo Nietosvuori
Anonym givare
Avensia Storefront
Bergåse Färg
Bilforum (Citroen)
Cargorange Sweden
Comfort Carl-Philips VVS
Emil Marntell
Greta Pott
Görarps Blomcenter
ICA Frukt och Grönt
ICA Nära Möllan
JIJ Plast
JUMO Mät- och Reglerteknik
KEMIRA
Lloyds Apotek
Maxi Stormarknad Rååcenter
Råå Blomman
Scandlines
Strömbergs Handelsdepå
Swedbank
Thores Bageri
Tomatens Hus
Trivas På Råå
Tropikariet i Helsingborg
Vallåkra Lantmannaaffär
Wallåkra Stenkärlsfabrik

midsommar2 midsommar1

 


Visste ni att Helsingborgs kommun har en ny app som du kan ladda ner i din telefon? Här kan du felanmäla saker i Gantofta som du anser att kommhbg_appunen skall åtgärda. Ditt ärende går direkt till den person som har ansvaret och du får ett ärendenummer.

Appen finns för IOS, Android och Windows och hämtas från respektive webbutik:
App Store
Google Play
Windows Phone Store

felanmalan_app_gammal_342x400_sbfVi har stängt vår gamla app Felanmälan Helsingborg. Du som har installerat den gamla behöver därför ladda ner vår nya app Ett bättre Helsingborg för att göra en felanmälan eller lämna en synpunkt via mobilen.

 


gdag_fika

Gemytlig dag i byn

Lördagen den 21 maj blev en fantastisk dag för Gantofta och våra bybor. 

Vädergudarna bidrog till försäljningen kring loppisbord, blomsterförsäljning, fika och korv. Skönsång och musik samt det gedigna bildmaterialet och dokumentationen av historien om Gantofta IF, Titanic-ringen samt keramikern Aimo Nietasvuori och hans JIE Keramik-alster höjde den minnesrika dagen ytterligare.


hallskiss

Gantoftahallen

Som några kanske vet så finns det stora planer för Gantofta gällande ett Allaktivitetshus. Gantofta Innebandyklubb driver en arbetsgrupp med syftet att uppmärksamma beslutsfattare på vad vi i Gantofta vill och behöver för att kunna fortsätta bibehålla den goda och hållbara utvecklingen i byn.

För mer inoformation om gruppens arbete gå in under fliken Gantoftahallen. Där hittar du en presentation du kan ladda ner och läsa om hallen.

hallenkarta

 


Det byggs i Gantofta

Vi är många som följer arbetet vid Kvistoftavägen intill vår södra infart. Här byggs det för fullt. För er som är nyfikna finns här en detaljplan över området. Klicka på länken för att komma till en pdf som visar en detaljerad skiss över området. karta_nybygge

skiss nybygge

 

 

 


varresa stadt1

Följ med på Gantofta Byalags vårresa
till Heiligenhafen

Heiligenhafen_Sept_2012_03

OBS! Ändrat datum.
Lördagen den 2 april är det avfärd kl. 06.00 från Ica Möllan. Medtag egen fika. Vi kommer att göra ett litet fikastopp på vägen. Färden tar oss vidare via Danmark till färjan, som tar oss från Rödby till Puttgarden. Lunch äter vi på Seestern i Heiligenhafen. Efter ett par timmar i Heiligenhafen vänder vi hemåt. Vi är åter i Gantofta vid 18-tiden.

Anmälan
Kontakta Agneta Halttunen tel. 22 22 73, 076-219 4602 eller
Anitha Kjärsgård 0703-909 289.

Kostnad
500 kr/person för medlem i Gantofta byalag.

550 kr för icke medlem.

Betalas senast 23 mars till bg 5509-8420.
Skriv: Tyskland, förnamn + efternamn.

I priset ingår buss, båt, lunch inkl. dryck.

Senast 23 mars vill vi ha anmälan.


Aimo_sydsvenskan

Foto: Sven-Erik Svensson

Konsten har format hans liv

I dag den 8 december skriver Sydsvenskan om Aimo Nietosvuori. Den tidigare chefsformgivaren vid Jie-Keramik säger att livet består av tillfälligheter men att han styrt det mesta själv.

Läs intervjun här.

För ett par veckor sedan höll Aimo föredrag där han berättade om sitt liv och om livet på Jie Keramik. Läs mer här.


Cykelväg mellan Gantofta och Bårslöv

cykelfalt

Bilden visar en 2-1-väg i Holland.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett forskningsprojekt tillsammans med Trafikverket och Lunds Tekniska Högskola som går ut på att göra 2-1-vägar (2-minus-1-vägar) på vägar utanför tätort som saknar separat cykelbana.
En 2-1-väg är en väg med ett körfält för bilar och två för cyklister. Cyklisterna har ett körfält i varje riktning, men bilisterna har bara ett, det vill säga om bilisterna ska köra om eller mötas får det ske på cyklisternas villkor eftersom man då måste bege sig ut i cykelfälten.

Under våren 2016 kommer sträckan mellan Gantofta och Bårslöv att göras till en 2-1-väg. Denna sträcka stämmer överens med de utformningsprinciper som man förordat i Holland och nu använder sig av på Trafikverket. 2-1-vägar har visat sig vara ett bra alternativ till cykelvägar i likande miljöer i Holland. Utformingen av vägen gör att hastigheterna sänks och blir därmed säkrare. 2-1-vägar finns även i Skåne på sträckorna: Asmundstorp – Häljarp samt Södra Sandby – Flyinge.


grillplatsNy grillplats

Genom Gantofta Byalag har kommunen ordnat så att vi har fått en fast grillplats i byn. Den ligger skyddat och med ett centralt läge, mellan skolan och cykelstigen vid kullarna. 
Byalaget hoppas att den ska vara till glädje för den som vill grilla korv eller annat gott. Alla är välkomna att använda den.

KartaGrillplats


Bli företagsmedlem i Gantofta Byalag och visa upp din verksamhet på vår hemsida

I Gantofta finns det många företag. Genom att visa upp ditt företag på Gantofta Byalags hemsida erbjuder du inte bara dina tjänster. Dessutom gör du en insats för byns utveckling.  

Genom engagemang från alla i vår by, blir livet på landet också mycket mera levande. Vi erbjuder därför ditt företag att med en annons på vår hemsida delta i vår Företagsnätverksgrupp. Annonsen kommer naturligtvis att innehålla en länk till ditt företags hemsida, om du har en sådan. 

Pris 750 kronor för både annonsutrymme och utformning inklusive moms.

Intresserad? Kontakta Gantofta Byalag på info@gantofta.nu.


Nu är vi igång med nattvandringen

Fredagen den 20 mars var det premiär för nattvandring i byn. Det var riktigt taskigt premiärväder med både kyla och regn. 6 varmt klädda entusiaster gav sig ut i byn; en grupp på tre som senare blev avlösta av tre andra. Premiärkvällen var väldigt lugn, knappt någon var ute, vilket säkert var vädrets förtjänst.

Det är glädjande att vi nu har kommit igång och det är fantastiskt att så många har anmält sitt intresse för att delta. Vi hoppas och tror att detta kommer att göra skillnad, att bus och skadegörelse kommer att minska markant.

Läs mer…


40 km/h – Ny hastighetsgräns i byn40_skylt_for_webb

Från den 15 april kommer det att vara ny hastighetsgräns i Gantofta. 40 km i timmen kommer att vara det som gäller. I Helsingborg har denna hastighetsgränsen funnits en tid och snart kommer den som sagt även gälla Gantofta. Detta skrev HD den 12 mars i år.
Läs notisen här.


Vandringsled i Råådalen kan bli verklighet

En vandringsled från Råå till Söderåsen är under planering enligt Fredrik Bengtsson på kommunen. Vandringsleden kommer att gå genom Gantofta vidare mot Vallåkra. Det kommer i så fall att bli enkel naturstig och ingen uppgrusad variant då man måste gå försiktigt fram i naturreservatet. Det är även lite svårt att komma fram mot Vallåkra pga rådande jaktintresse och betesdjur.

Läs mer om Råådalen och hitta länkar gällande projektet.


Här kommer vi att skriva om olika aktiviteter och arrangemang i Gantofta.
Framförallt det som byalaget anordnar men även annat som kan vara intressant för oss som bor i byn. Tipsa oss gärna genom att kontakta byalaget på mail: info@gantofta.nu


Översiktskarta över byn

gantoftakarta
Klicka på länken för att kunna zooma in på kartan.
gantoftakarta_kommunens
 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *