Fiske i Råån


För dig som inte tidigare provat på att fiska i Råån har vi här sammanställt några goda tips.

Tillåtna fiskemetoder i Råån är:

  • Spinnfiske med spinnare, wobbler, skeddrag och spinnfluga/dobb
  • Flugfiske
  • Mete

Metförbud råder under perioden 1/1 – 15/6.
Gäller hela fiskevårdsområdet.

Sträckor som inom speciellt känsliga lek- och uppväxtområden för havsöring, helt undantas från metet är följande:

  • 150 meter nedströms gamla järnvägsbron – 100 meter uppströms nya järnvägsbron.
  • 25 meter nedströms spången vid Raus kyrka – 50 meter uppströms ”lilla fallet” vid pestkyrkogården.
  • 50 meter nedströms våtmarkens utlopp vid Görarp, uppströms till förbudsgränsen till
  • 35 meter nedströms Görarpsdämmet.
  • 35 meter nedströms Bröddebackens rastplats vid Gantofta, uppströms till landsvägsbron i Gantofta.

Agn vid mete

Följande bete får användas: Mask, räka, maggot, bröd, pasta, majs, boilies och betesfisk förutsatt att denna fisk fiskats i Råån. Det är således ej tillåtet att fiska mört och/eller andra arter i andra vattendrag för att senare fiska i Råån. Risken att sprida fisksjukdomar som vållar katastrof i vildfiskbestånd är annars överhängande. Detta förbud måste tas på största allvar.

Fiskeplatser

Från ”Vassen” – Rååbron får fiske bara bedrivas från södra sidan.

Mellan Rååbron och Landskronabron får fisket bedrivas från båda sidor av ån.

Öster om Landskronabron upp till vägbron vid Raus Kyrka får fisket enbart bedrivas från södra sidan av ån.

Från vägbron vid Raus Kyrka upp till Gantofta får fisket bedrivas enbart från norra sidan av ån.

VIKTIGT! 35 meter nedströms Görarps dammvall och 35 meter uppströms densamma är allt fiske förbjudet.

Fångstbegränsningar

Öring: Max 2 st
Lax: Tills vidare totalförbud

Övriga arter behöver i dagsläget inga begränsningar.

Minimimått

Öring: 50 cm
Ål: 40 cm

Fisketider

1 januari – 30 september

Utlekt fisk

All fångad och urlekt laxartad fisk skall återutsättas.

Information till de fiskande

All fångad laxartad fisk skall dokumenteras med längd, vikt, datum och fångstman.

Tips

För flugfiskaren är ett enhandsspö av längden 9-10” lämpligt i linklassen 7-9 AFTM. Två spön är att rekommendera, gärna ett i klass 7 och ett i klass 8-9. Lågvatten kräver den lättare utrustningen och högvatten den tyngre. Linvalet bör ligga på intermediat ner till sjunkklass 3.

Nattfisket bör i vanlig ordning ligga på flytlinefisket.Tafsen bör under inga omständigheter ligga under 0,30 mm, då fisk på 8-10 kg inte är sällsynt.

Flugvalet är allt från mörka och neutrala mönster till skarpa orangea och röda ”attraktions”.

Den gästande fiskaren bör inte vara rädd för att prova STORA flugor upp till 1/0. Ha rejält med backning på rullen, det behövs. För spinnfiskaren gäller ett spö på 8” med bra ryggrad, och lämpligen en öppen haspel med 0,30 mm lina.

Betena för spinnfiskaren är wobblers, typ Rappala i 5-7 cm utförandet och spinnare i storlekarna 2-4. Det bör påpekas att ån har många fina strömsträckor och lämpar sig väl för flugfiske, och mellan dessa lugnare spinnsträckor. 95 % av öringen tas på fluga!

Råder längre torka är ån inte värd att lägga energi på, då stigningen av öring stagnerar helt. Varje år under den senaste 5 årsperioden fångas öring mellan 7-8 kg, med rekord 1997 på 8,3 kg.

Av tio öringar över 7 kg endast en spinnfiskad. Trots god tillgång på öring, när förhållandena är lämpliga, är Råån inte känd för att vara lättfiskad, åtminstone vad stigande öring beträffar.

Vårfisket är som vanligt enkelt att utföra på den utlekta fisken. Den varsamme fiskaren kan utan större problem ta full pott, dvs tre fiskar. Sportfiskaren gör vårfisket till vad det är, och returnerar öringen som till 99 % är utlekt. Som bonusfisk räknas s.k. Steelhead. 1998 går till historien då även regnbågen lyckats reproducera sig.

Kortpriser

Dagskort
Vuxen: 80 kr/dag under tiden 1/1–30/4 och 1/8–30/9

Vuxen: 50 kr/dag under tiden 1/5–31/7
Ungdom: 10 – 17 år, 30 kr/dag, oavsett månad
Barn: 0 – 10 år fiskar gratis i betalande vuxens närvaro

Fiskekort kan köpas hos bland annat Möllans Livs i Gantofta.

Årskort
1/1–30/9
Vuxen: 750 kr
Ungdom: 10–17 år 300 kr
Barn: 0–10 år fiskar gratis i betalande vuxens närvaro