Gantoftahallen

hallskiss

 

 

 

 

 

 

 

Gantoftahallen

Som några kanske vet så finns det stora planer för Gantofta gällande ett Allaktivitetshus. Gantofta Innebandyklubb driver en arbetsgrupp med syftet att uppmärksamma beslutsfattare på vad vi i Gantofta vill och behöver för att kunna fortsätta bibehålla den goda och hållbara utvecklingen i byn.

hallenkarta


presentation_ghallen

Arbetet fortskrider med att få ett allaktivitetshus till byn. Arbetsgruppen har ändrat sitt namn till Gantoftahallen – vilket tydligt talar om att det är här i Gantofta vi jobbar för en samlingslokal och en fullstor idrottshall. Det är vår tur nu!

Gantofta Innebandyklubb driver denna arbetsgrupp med syftet att uppmärksamma beslutsfattare på vad vi i Gantofta vill och behöver för att kunna fortsätta bibehålla den goda och hållbara utvecklingen i byn.

Gruppen har tagit fram en powerpoint-presentation om deras arbete kring Gantoftahallen. Om ni vill ta del av hela presentationen av detta projekt så finns den att ladda ner här: Gantoftahallen presentation för byalaget 160419 uppdaterad

Du kan följa deras arbete via denna gruppen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/468671189811978/


Skolans gymnastiksal är sedan länge alltför liten, idrotts-verksamheternas ytor för inomhusaktiviteter räcker inte till. Fritidsanläggning för våra ungdomar saknas helt. För senioraktiviteter är situationen densamma.

Med ca 1450 invånare i Gantofta och med ca 300 elever på skolan ser vi att det finns ett stort behov av större gymnastiksal och ett allaktiviteteshus för byns invånare.

Ett allaktivitetshus skulle inte bara gynna innevånarna och de olika föreningarna i Gantofta. Även i omgivande orter som Fjärestad, Kvistofta och Vallåkra saknas lämpliga lokaler för fritids-, idrotts- och kursverksamhet. Våra tidigare kontakter med politikerna är goda. Men för att understryka att vårt behov är akut, kommer vi att fortsätta våra påtryckningar mot kommunens styrande.

Det finns idag en arbetsgrupp med personer från olika föreningar i Gantofta.

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för uppförandet av allaktivitetshus och har hittat en bra lösning i Munkahallen som ligger i Munka Ljungby.

  • Fullstor plan, 40 x 20 meter
  • Del av byggnaden ska innehålla fritidsgårdslokaler samt cafeteria
  • 4 st omklädningsrum
  • Mindre läktare med plats för 250 personer
  • Storlek på byggnad 44 x 44 meter (alt ca 30 x 65 meter)

I juli 2012 skrev HD om bybornas önskan att få ett kombinerat idrotts- och allaktivitetshus.

Klicka här för att läsa artilen.

Det markerade området intill skolan visar var ett allaktivitetshus kan uppföras.

allaktivitetshus

kartbild_allhus