Kontakt


E-postadresser:
gantofta@gantofta.nu
gantoftabyalag@outlook.com

Gantofta Byalag postadress: 

Gantofta Byalag c/o ICA Möllan
Kvistoftavägen 21
253 73 Gantofta

Gantofta Byalag faktureringsadress: 

c/o Rasmus Stringsjö
Kanelgatan 16
253 73 Gantofta