Medlem


Bli medlem idag!

Genom att betala medlemsavgiften bidrar du till byalagets insatser för att göra Gantofta ännu bättre. Dessutom får du fantastiska erbjudanden hos företag i byn och i vårt närområde. Se vilka här.

Medlemsavgiften för 2019 är 200 kr. Läs under fliken Gantofta byalag för att se hur du går till väga för att bli medlem.