Styrelsen 2019


Vid Gantofta Byalags årsmöte den 7 mars 2019, fick styrelsen följande sammanställning:

Ordförande Ulf Hansson
Vice ordförande Martin Brolin
Sekreterare Josefine Sjöqvist 
Kassör Lena Nyholm
Ledamot Kristin Jensen
Suppleant Klas Olsson
Suppleant Sandra Bertilson