Styrelsen 2017


Vid Gantofta Byalags årsmöte den 28 mars 2017, fick styrelsen följande sammanställning:

Ordförande Ulf Hansson
Sekreterare Britt-Inger Thorén
Kassör Lena Nyholm
Vice ordförande Michael Stenberg
Ledamot Emil Marntell
Suppleant Karl-Axel Pettersson
Suppleant Klas Olsson