Styrelsen 2018


Vid Gantofta Byalags årsmöte den 6 mars 2018, fick styrelsen följande sammanställning:

Ordförande Ulf Hansson
Vice ordförande Michael Stenberg
Sekreterare Adjungerande Josefine Sjöqvist 
Kassör Lena Nyholm
Ledamot Kristin Jensen
Suppleant Klas Olsson
Suppleant Adjungerande Monica Romare