Årsmötet 2015


Tisdagen 21 april avhölls årsmötet för medlemmarna i Gantofta Byalag inför 50 deltagare i skolans matsal.

Tyvärr hade vi inte tekniken med oss för att kunna visa vårt bildmaterial i tid och tillräckligt tydligt, vilket vi beklagar. Vi inom styrelsen hade utlyst utlottning av presentkort för närvarande medlemmar, men några presentkort hade inte införskaffats. Skärpning efterlyses för oss i styrelse och arbetsgrupper inför nästa årsmöte.

Till årsmötet hade gästtalare inbjudits och från Öresundskraft talade André Rehnström om vår fiberanslutning och om vårt otroliga arbete och engagemang både inom Byalaget och med våra ambassadörer. Det intresse och engagemang vi fick från byborna gällande fiber hoppades vi inom styrelsen skulle infinna sig även inom andra områden, som nattvandringen. Där är vi, tyvärr, endast 30 intresserade som är ute och träffar våra ungdomar på kvällarna och kanske får tänkta inbrottstjuvar att vända vid 40-skyltarna!
  
Vi bjöd in samtliga aktiva föreningar i Gantofta och bad dem att berätta om sin förenings historia och sina aktiviteter. Tanken med detta är att vi gemensamt gör något som ger glädje och samhörighet för oss boende i byn. 

Följande föreningar presenterade sig; Klara Smidlund – Gantofta Boulförening, Daniel Tellford – Gantofta Innebandyklubb, Mats Norén – Kvistofta Scoutkår, Jan Steiner – Gymnastikföreningen Hoppet och Håkan Karlsson – Gantofta IF. Vi inom styrelsen tackar för deras deltagande.

Årsmötet valde Jeanette Larsson att som ordförande leda oss genom dagordningen vilket hon gjorde med vanlig pondus.

Årsmötet röstade enigt för en höjning av medlemsavgiften till 200 kronor för 2016, men att styrelsen aktivt ska söka intresse för ett ökat medlemsantal. Visserligen har antalet medlemmar ökat senaste året efter att ha sjunkit under tidigare år till den grad att Byalaget var nära att upphöra.

Herbert_Karl_Axel

Herbert Laserow och Karl-Axel Petersson avtackades på årsmötet för deras insatser för byn genom deras mångåriga engagemang i Gantofta Byalag.

Valberedningen avtackade Agneta Halltonen, Herbert Laserow och Karl-Axel Petersson för flera års arbete inom styrelsen.

Styrelsen fick följande representanter valda för 2015:
Ordförande: Ulf Hansson,
Vice ordförande: Lars Larsson
Sekreterare: Magnus Dahl
Kassör: Lena Wiklander
Ledamot: Åse Back
Suppleanter: Emil Marntell och Tore Svensson

Årsmötet omvalde revisor Gerd Johnsson och valberedningen Marie Wallertoft och Bert Engström.

Styrelsens nyvalde ordförande Ulf Hansson presenterade Gantofta Byalags vision för 2015 som skall verka för att utveckla boendemiljön för att bli en attraktiv by att bo i och flytta till:

1. Fiber – vi har blivit ett villaområde som ska få in fiber till ett subventionerat pris
2. Pågatåg och buss – vi har under året fått utökande tågtid under helger
3. Skola och förskola – vi har ett nära samarbete med dessa för att ge arbetsro och stöd för dess ledning
4. Ungdom – vi ska verka för ett allaktivitetshus och idrottshall i anslutning till skolan där både äldre och yngre kan ha en stimulerande fritid. Vi måste bevaka allas intressen. Nattvandring är en del för att få en trygg miljö
5. Allmän service – vi har ICA Möllan som med konkurrensen från flera stora närliggande köpcentra har en tuff utmaning. Möllan är en dragkraft som vi måste stödja för dess fortlevnad
6. Kommun – vi ska ha en progressiv dialog med beslutsfattare inom Stadsbyggnadsförvaltningen för att ligga i framkanten för investeringar
7. Företagarsamarbete – Gantofta består av många små företag som vi genom vår hemsida skapar samverkan med byborna
8. Gantofta Byalag – vi ska skapa en finansiellt och sund förening. Byalaget ska ha muskler för att delta i samhällets utveckling och stödja alla föreningar i byn. Vi ska samordna allmänna aktiviteter och ge support till alla arbetsgrupper

Genom samarbete och engagemang från alla i byn blir livet på landet mycket mer levande!!

Ordförande visade också sina tankar om styrelsens arbetsgrupper, som tidigare benämnts som föreläsningsgrupper, men han kommer att sammankalla till ett samrådsmöte längre fram om dess sammansättning och arbete.

Årsmötet avlutades och samtliga närvarande bjöds på förtäring i form av en läcker smörgåstårta från ICA Möllan med dricka och kaffe. 

Signerat Gantofta Byalags ordförande