En kväll om Gantoftas historia


En lyckad kväll om Gantoftas historia

Den 5 oktober, 2016, gästades Gantofta av Ricky Wrentner som trollband åhörarna med sin kunskap om Gantofta och dåvarande kronprins Gustaf Adolfs (sedermera kung Gustaf VI Adolf) utgrävningar i vår by. Ett sextiotal personer hade tagit tillfället i akt att få veta mer om utgrävningarna vid Gantofta Boställe.

Stefan Svensson, initiativtagare till kvällens träff, inledde med att berätta om kronprins Gustaf Adolfs intåg i byn och hans intresse för arkeologi. Stefan visade också en del bilder ur dåvarande kronprinsens samling.

När kvällens gäst med entusiasm och stort kunnande drog igång på högvarv rådde en andäktig tystnad i lokalen. Det rådde ingen tvekan om att Ricky lyckats fånga uppmärksamheten totalt. Han berättade om Gantofta men kopplade också till sitt stora intresse kring människans utveckling och framfart som lett fram till att vi befinner oss där vi är idag.

Efter en mycket lyckad kväll avtackades Ricky Wrentner av såväl Stefan Svensson som av keramikern Aimo Nietosvuori. Den senare överlämnade gåvor som han tillverkat under sin tid som keramiker på Jie-keramik i Gantofta.

IMG_4050.JPG