Byalaget bildades år 2002, främst med anledning av att ett flertal angelägna önskemål, framförda av Gantoftaborna, krävde sina lösningar.

Styrelsens medlemmar är samtliga ideellt verksamma. Målsättningen är huvudsakligen att få de för Gantofta mest angelägna ärendena under behandling. Förutom kommunalt präglade frågor så som trafik och underhåll, åtar sig styrelsen att främja Gantoftabornas gemenskap genom att verka för såväl intressanta ämnen som mera festbetonade sammankomster. Gantofta Byalag är en opolitisk intresseförening.

Styrelsen administrerar även de medel, främst i form av medlemskapsavgifter och sponsorpengar, som krävs för att kunna genomföra sina målsättningar.