Historia

Skolans gymnastiksal är sedan länge alltför liten, idrotts-verksamheternas ytor för inomhusaktiviteter räcker inte till. Fritidsanläggning för våra ungdomar saknas helt. För senioraktiviteter är situationen densamma.

Med ca 1450 invånare i Gantofta och med ca 300 elever på skolan ser vi att det finns ett stort behov av större gymnastiksal och ett allaktiviteteshus för byns invånare.

Ett allaktivitetshus skulle inte bara gynna innevånarna och de olika föreningarna i Gantofta. Även i omgivande orter som Fjärestad, Kvistofta och Vallåkra saknas lämpliga lokaler för fritids-, idrotts- och kursverksamhet. Våra tidigare kontakter med politikerna är goda. Men för att understryka att vårt behov är akut, kommer vi att fortsätta våra påtryckningar mot kommunens styrande.

Det finns idag en arbetsgrupp med personer från olika föreningar i Gantofta.

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för uppförandet av allaktivitetshus och har hittat en bra lösning i Munkahallen som ligger i Munka Ljungby.

  • Fullstor plan, 40 x 20 meter
  • Del av byggnaden ska innehålla fritidsgårdslokaler samt cafeteria
  • 4 st omklädningsrum
  • Mindre läktare med plats för 250 personer
  • Storlek på byggnad 44 x 44 meter (alt ca 30 x 65 meter)

I juli 2012 skrev HD om bybornas önskan att få ett kombinerat idrotts- och allaktivitetshus.

Klicka här för att läsa artilen.

Det markerade området intill skolan visar var ett allaktivitetshus kan uppföras.

Föreningar + skolan i arbetsgruppen som gemensamt driver projektgruppen

  • Gantofta IBK
  • Gantofta IF
  • Gantofta Hoppet
  • Gantofta Byalag
  • Skolan

projektgruppens Facebookgrupp kan man se hur gruppen har arbetat.

Byggstart Gantoftahallen

29 januari 2021. Treano har nu under några veckor förberett byggprojektet och säkrat partners för att kunna påbörja bygget.

Troligt enligt Treano själva, är att de börjar med att hägna in området med start nästa vecka för att sedan påbörja röjning och schaktning av tomten vecka 6/7 2021.

Vi följer naturligtvis projektet på nära håll och kommer att hålla er uppdaterade.

Invigning av Gantoftahallen

20 augusti 2022 bjöd Gantofta IBK in till Gantoftadagen samt 10-årsjubileum och i samband med detta invigdes Gantoftahallen.

Kampen för en ny hall i Gantofta var äntligen i mål!

I samma byggnad skapades även en förskolelokal till Tofta förskola.