Varför heter vår by Gantofta? Visste du att fotbollsplanen till en början låg i en kohage norr om Gantofta Boställe? Har du hört om Gantoftaparet vars drömmar och förhoppningar följde med Titanic till botten av Atlanten. Eller om den tragiska händelsen som hände John Ohmer? Om detta och mycker mer kan du läsa på Gantoftas hembyggds instagram

Gantofta gruppen är en ideell frivillig grupp vars intresse är att bevara och dokumentera Gantoftas historia i ord och bild. Grundaren av gruppen är Stefan Svensson som är född och uppvuxen i byn. Han och övriga medlemmar i gruppen delar gärna med sig av byns historia och invånarnas berättelser, både genom instagram och med att hålla föredrag för intresserade.