Upplevelsefest när de nyanlagda gångstigarna
i Råå-ån dalgång invigdes

I ett alldeles fantastiskt vårväder med klarblå himmel och strålande sol invigdes söndagen den 21 april 2013 de nyanlagda gångstigarna i Råå-åns dalgång av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Jämninger. Promenadstråk som kommer att göra det ännu trevligare och framförallt bekvämare att i en underbar natur ta sig mellan Gantofta och Raus kyrka. Bara att välja om man vill gå en hel runda på 7 km eller bara gå halva sträckan genom att gå tillbaka vid Görarps Mölla.

Invigningen innefattade av en mängd publikattraktioner som sång av barnkören Duvungarna, tipspromenader, aktiviteter som barkbåtstillverkning med tillhörande sjösättning och – inte minst, naturguidning.

Bakom invigningen stod främst Helsingborgs stad (Stadsbyggnadsförvaltningen), men också Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Rååns vattendragförbund, Rååns Fiskevårdsförening, Miljöverkstaden, Natur i fokus, Studiefrämjandet medverkade.

Vill du veta mer om Råå-åns dalgång och vad Helsingborgs kommun utfört, klicka här! Från denna webbplats kan du även ladda ner intressant information i pdf-format.

Även Helsingborgs Dagblad har uppmärksammat invigningen. Förutom ett reportage i dagstidningen den 22 april, visas reportaget på nätupplagan. Klicka här för att se det.

Här nedan ett knippe bilder från invigningen. Samtliga tagna av Gantoftas mästerfotograf Ulf Persson.