Jie-Keramiks egen tillverkning i Gantofta har sedan länge upphört. Försäljningen i de egna lokalerna i Gantofta finns inte längre. Verksamheten hos ett av Gantoftas mest kända företag är nu historia.

En kort sammanfattning om Jie Keramik

Föredrag om Jie-Keramik samlade storpublik

Lördagen den 12 april 2014, hölls på Gantofta skola, inför en nästan fulltalig publik, ett föredrag om Jie-Keramik och dess historia.

Arrangör och ansvarig för föredraget var Stefan Svensson, Gantoftagruppen (gruppen som forskar i Gantoftas gamla historia). Hela 106 personer slöt upp till en nostalgisk träff och en högintressant föreläsning om Jie-Keramiks historia, dess glansdagar fram till det att företaget tvingades i konkurs.

Stefan Svensson inledde kort med att berätta om den plats där Jie-fabriken etablerade sig i byn. Den del av Gantofta som i tidig ålder var Gantoftas centrum. Stefan berättade samtidigt om Gantoftagruppen och förde fram att det är till stor del Gantoftabornas intressen som gjort den här föreläsningen möjlig. Han uppmanade därför att fler skulle komma in med förslag om evenemang. Stefan avslutade med att presentera föredragshållarna Bertil Johnson och Aimo Nietosvuori.

Aimo, känd för sin stora kunskap och skaparglädje, visade med dokumentation och bilder det stora intresse och arbete han utfört för företaget. Under de senaste 15 åren fram till nu, har han samlat bilder och historik om Jie-Keramik. Mycket av detta visades under föredraget.

Bertil inledde sin del av föredraget med en historik om företaget då det var beläget på Hantverkaren i Helsingborg och hur Jie-Keramik etablerade sig i Gantofta. Bertil berättade bl.a. om hur Jie-Keramik etablerade sig på världsmarknaden. Och om när Aimo kom till Japan för att bli intervjuad i Japanska tidningar och tv.

Bertil intresse för sin fars livsverk märktes tydligt i hans berättelse. Bertils föredrag omfattade hela Jie-Keramiks tidsepok från 1940 till 1980, om starten hur samarbetet inleddes med HK-snickerier till dess att företaget börja växa. Då byggde man ut med en ny fabrik och försäljningsbod. Även Jie-Keramiks exportverksamhet och internationella utställningar, på bland annat Frankfurtmässan, nämndes.

Aimo berättade om några av de mest kända formgivarna, däribland sig själv. Några exempel: Edith Risberg, gjorde sig känd för sin Flickan med fåglarna. Edith var aktiv mellan 75– och 80–talets början. Maria Eriksson var aktiv mellan 1975–1985 och blev känd för sina hundfigurer. Elsie Borelius blev känd för sin Skånetös samt Amerikafararna.

Föredraget, som varade från klockan 14.00 till 16.30, omfattade förutom bildvisning och information även en utställning som visade en del av Jie-Keramiks mest kända produkter.

Efter en paus, med fika och bröd, avslutade Bertil med att berätta om bankkrisen i slutet av 80-talet. Om försöken att hålla den ekonomiskt drabbade verksamheten vid liv. När den stora bankkrisen inträffade, kunde bankerna inte längre stå bakom företaget. En konkurs bev därför oundviklig.

Som slutbild visades ett foto av hela personalen, fotograferad på Jie-Keramiks område. Den sista bild som tagits innan företaget stängde för gott.Såväl Aimo som Bertil avtackades med blombuketter, dekorerade med den stundande påskens färgglada attribut.

Bertil, Stefan och Aimo