Mordet på John Ohmer


publikbild1_mordet

Föreläsningsträff 10 mars 2013

När ondskan kom till byn

Det blev ett välbesökt föredrag. Ca 60 personer infann sig till den av Gantofta gruppen och byalaget arrangerade föreläsningen ”När ondskan kom till byn” om mordet på bankkamrer John Ohmer.

Inledningsvis berättade Stefan Svensson, ansvarig för Gantofta gruppen, några sammanfattade rader om arbetet bakom föreläsningen. Eftersom det inte finns några anhöriga att intervjua med frågor om John Ohmer, har sammanfattningen blivit det som framkommit under vidare forskning om John Ohmer och hans familj.

John Ohmer var en godtrogen man med inställningen ”Det händer inte mig” när han varnades om riskerna för rån e.d. Trots varningarna avvisade han polisbeskydd.

Som ledare av föredraget hade lokalhistorikern Glenn Lauritz Andersson bjudits in för att berätta om den kanske mest tragiska händelse som drabbat Gantofta. Ett föredrag som illustrerades av bildvisning i storformat.

Med i publiken fanns även f.d. polismästaren Harald Erling, och f.d. polisinspektör Sven Sturén. Båda bidrog till föredraget med att berätta om sina arbetsuppgifter i utredningen.

Mer om händelsen går att läsa på Gantofta gruppens hemsida.