Rååns dalgång


raans dalgang

Rååns dalgång är ett naturreservat som sträcker sig ungefär fem kilometer in i landet, från Råå i södra Helsingborg, till Gantofta. Här kan du uppleva vacker natur, vandra på stigarna längs ån eller fiska öring. Vandringsstigarna finns längs båda sidorna av ån och de ger dig tre attraktiva vandringar:

  • Raus kyrka – Görarps mölla – Raus kyrka (cirka 3,5 kilometer)
  • Görarps mölla – Gantofta – Görarps mölla (cirka 3,5 kilometer)
  • Raus kyrka – Gantofta – Raus kyrka (cirka 7 kilometer)

Utmed den södra sidan om ån vid Gantofta och vid Raus kyrka går stigen på spångar i känsliga och svårframkomliga delar. Stigarna på den norra sidan av ån är framkomliga med barnvagn och med rullstol, men eftersom terrängen är brant vid vissas partier rekommenderas rullstolsburna att ha sällskap med sig.


cykla_stop

Råådalens dalgång och naturreservat

Här gäller särskilda bestämmelser och vissa inskränkningar i allemansrätten förekommer. Som i alla våra naturreservat är det förbjudet att bryta grenar och plocka eller gräva upp växter. Hundar ska till exempel hållas kopplade under hela året. Det är inte heller tillåtet att rida eller cykla på gångstigarna.

För mer information om reservatets föreskrifter se helsingborg.se


Vandringsled i Råådalen kan bli del av Skåneleden

Bakgrund till projektet är att man sedan länge har efterfrågat möjligheten att vandra utmed Råådalen och koppla samman kust och skog. Syftet med projektet är att inventera och kartlägga en möjlig sträckning för en vandringsled som kan bli en del av Skåneleden. Målet är att förankra och komma överens med markägare, kartlägga vilka lokala intressenter som finns längs leden samt klargöra vilka fortsatta processer som krävs för att förverkliga en Skåneled. Vandringsleden kommer i så fall att sträcka sig genom Gantofta vidare mot Vallåkra.

Läs mer här.


Ny gångbro över Råån i Gantofta

Just nu byggs en ny gångbro över Råån i de nedre delarna av Gantofta. Om allt går som planerat blir gångbron klar i januari 2015. Vill du veta var den byggs besök Helsingborgs stads hemsida.

omslag_raanLadda hem en pdf och läs mer om dalgången.

broschyr_raans_dalgang_rev2013_sbf

 


Fiske i Råån

För aktuell information gällande fiske i Råån vill vi hänvisa till Rååns Fiskevårdsområdes hemsida. Klicka här.

fiskstripe_940