Rååns dalgång är ett naturreservat som sträcker sig ungefär fem kilometer in i landet, från Råå i södra Helsingborg, till Gantofta. Här kan du uppleva vacker natur, vandra på stigarna längs ån eller fiska öring. Vandringsstigarna finns längs båda sidorna av ån och de ger dig tre attraktiva vandringar:

  • Raus kyrka – Görarps mölla – Raus kyrka (cirka 3,5 kilometer)
  • Görarps mölla – Gantofta – Görarps mölla (cirka 3,5 kilometer)
  • Raus kyrka – Gantofta – Raus kyrka (cirka 7 kilometer)

Utmed den södra sidan om ån vid Gantofta och vid Raus kyrka går stigen på spångar i känsliga och svårframkomliga delar. Stigarna på den norra sidan av ån är framkomliga med barnvagn och med rullstol, men eftersom terrängen är brant vid vissas partier rekommenderas rullstolsburna att ha sällskap med sig.

Råådalens dalgång och naturreservat

Här gäller särskilda bestämmelser och vissa inskränkningar i allemansrätten förekommer. Som i alla våra naturreservat är det förbjudet att bryta grenar och plocka eller gräva upp växter. Hundar ska till exempel hållas kopplade under hela året. Det är inte heller tillåtet att rida eller cykla på gångstigarna.

För mer information om reservatets föreskrifter se helsingborg.se

Fiske i Råån

För aktuell information gällande fiske i Råån vill vi hänvisa till Rååns Fiskevårdsområdes hemsida.