Styrelsen 2021


Vid Gantofta Byalags styrelsemöte den 27 april 2021, fick styrelsen följande sammanställning:

Ordförande vakant
Tillförordnad ordförande Martin Brolin
Sekreterare Emilie Cangård
Kassör Rasmus Strinsjö
Ledamot Benny Persson
Suppleant Josefine Sjöqvist
Suppleant Lars Larsson