Vi har byggt om vår hemsida, välkommen!

Vid Gantofta Byalags årsmöte den 20 april 2023, fick styrelsen följande sammanställning

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Lars Larsson

Benny Persson

Ehlin Högdén

Rasmus Strinsjö

Anne Stehagen

Fredrik Larsson

Inger Wallertoft

Per (Pelle) Pettersson

Valberedning

Ledamot

Bert Engström